De Prop. Revista de política educativa local

En aquest número

Núm.44
Fem l'agenda

Fem l'agenda

Els ajuntaments dins el Servei d'Educació de Catalunya: reptes de les polítiques educatives locals en l'horitzó 2020


Fem l'agenda

Amb la publicació d'un nou número de la revista de política educativa local De Prop, la Delegació d'Educació de la Diputació de Barcelona vol contribuir a la reflexió sobre els reptes a mig i llarg termini que es plantegen als ajuntaments com a administració educativa.

En aquest sentit, el materials que trobareu en aquesta 44a edició de la revista són el resultat de l'activitat del XXIII Fòrum Local d'Educació que, sota el títol Fem agenda: Els ajuntaments dins el Servei d'Educació de Catalunya: reptes de les polítiques educatives locals en l'horitzó 2020, va acollir a una important representació del món local entre electes, directius i tècnics municipals per abordar les principals preocupacions i oportunitats dels ens locals en l'àmbit de les polítiques educatives.

Així doncs, la voluntat tant del XXIII FLE com d'aquest número és, posar sobre la taula i reflexionar al voltant del moment en què es troben les polítiques educatives locals, dels nostres punts forts i febles i de com veiem el paper que poden i volen jugar els ajuntaments els propers anys, com a administracions compromeses amb l'educació. En aquest número trobareu:

  • L'Editorial Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya: temps de sumar, temps de cooperar signada pel diputat delegat d'Educació, Rafael Homet i Ventayol.
  • L'apartat El Fòrum amb el text de la ponència La responsabilitat dels ajuntaments i l'entorn dins del Servei d'Educació de Catalunya de Josep Bargalló, coordinador de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV, una àmplia crònica de la trobada, i els textos que van donar peu a la reflexió a les taules de debat a l'apartat Comunicacions.


Editorial

Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya: temps de sumar, temps de cooperar