De Prop. Revista de política educativa local

En aquest número

Núm.43
Educació i orientació al llarg de la vida

Educació i orientació al llarg de la vida


Amb el present número, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona vol posar al capdavant del debat sobre les polítiques educatives locals el fenomen de l'Orientació educativa i professional.

 L'educació i l'orientació al llarg de la vida, com a element d'inclusió i cohesió social, ha esdevingut una necessitat en la societat informacional, cada vegada més diversa i plural, en la que vivim. Davant d'aquesta realitat, els ens locals i els centres educatius municipals, han mostrat la seva voluntat de desenvolupar un paper clau per donar-hi resposta i han manifestat interès per compartir posicionaments, experiències i coneixements amb altres ens locals.

Així, tant el XXIIè Fòrum local d'Educació com la XIVa Jornada de bones pràctiques locals en educació volen impulsar la reflexió del món local al voltant de la importància de generar eines d'identificació de les necessitats i dels objectius que es volen assolir amb les polítiques públiques en aquest àmbit; les pràctiques i criteris de referència, o les metodologies adients per a endegar processos de millora. Aquesta estratègia implica a una diversitat d'actors i fa necessària la cooperació entre administracions i sectors implicats, així com la posta en comú d'experiències i recursos.

En aquest número trobareu:

  • L'Editorial El paper del món local en la formació i l'orientació professional signada pel diputat adjunt d'Educació de la corporació, Gerard Ardanuy.
  • L'apartat El Fòrum, en el que trobareu el text i el vídeo de la ponència Nous reptes de l'educació i l'orientació al llarg de la vida de Màrius Martínez , la presentació de resultats dels cursos de preparació per les proves d'accés a CFGM i CFGS i una crònica del Fòrum.
  • L'apartat La Jornada inclou un resum i les presentacions de les experiències municipals presentades durant la jornada de bones pràctiques.
  • En l'apartat A fons, trobareu el text del manifest de constitució de la Xarxa d'Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona i un vídeo i una crònica escrita de l'acte de constitució.


Editorial

Educació i orientació al llarg de la vida


Editorial

La Jornada

Reptes de l'educació i l'orientació al llarg de la vida