De Prop. Revista de política educativa local

En aquest número

Núm.42
Fi de curs?

Fi de curs?


El nou sistema de competències locals i la seva important afectació a les polítiques educatives va ser el tema principal del XXI Fòrum local d'Educació organitzat per l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. La visió restrictiva de les competències pròpies i la limitació de l'autonomia per assumir serveis i activitats fora d'aquestes afecta directament al volum, la qualitat -i l'existència mateixa- de respostes efectives a problemes reals i transcendentals: entre d'altres, l'educació bressol, l'èxit escolar, el reciclatge professional, el creixement personal i la capacitació laboral en sintonia amb l'entorn.

Inauguració del XXI Fòrum local d'Educació

En el menú "El Fòrum", a l'apartat ponències podreu llegir la ponència marc de la trobada Món local i educació. L'aportació dels ajuntaments a les polítiques educatives, que va anar a càrrec del diputat adjunt d'Educació de la corporació, Gerard Ardanuy, en la que va diagnosticar que un dels principals impactes d'aquest nou marc normatiu, és la reducció del nucli mínim de competències educatives locals i una precarització de les condicions per prestar serveis educatius a escala local. També hi trobareu l'aportació de la consultora Maite Carol, que ressalta que el principal objectiu dels ens locals amb el nou marc normatiu, és la reducció del dèficit. En aquest sentit, la viabilitat econòmica esdevindrà l'aspecte clau per a la prestació de serveis a nivell local.

En l'apartat de comunicacions trobareu l'enquesta d'opinió sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.


Estem actualitzant la versió d'aquest portal. Preguem disculpin els errors que puguin detectar. Hi estem treballant.


Editorial

Món local i educació


L'aportació dels ajuntaments a les polítiques educatives


Inauguració del XXI Fòrum Local d'Educació