De Prop. Revista de política educativa local

En aquest número

Núm.41
Responsabilitats municipals en un context de canvi

Jornada de política educativa local

La responsabilitat dels municipis en un context de canvis


Jornada de política educativa local

La Fundació Carles Pi i Sunyer, la Fundació Jaume Bofill i l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona organitzen aquesta jornada per presentar els resultats de l'anàlisi realitzada de les dades obtingudes del Panel de polítiques públiques locals, en l'àmbit de l'educació.

El Panel de polítiques educatives locals, té l'objectiu de copsar la realitat de les polítiques educatives locals: les prioritats polítiques de cada consistori, les actuacions que porten a terme en l'àmbit educatiu així com la valoració del suport que els ofereix la Diputació de Barcelona.

L'Editorial del present número, signada pel diputat adjunt d'Educació de la Diputació de Barcelona, Gerard Ardanuy, fa un repàs sobre l'important paper que ha representat el món local en les polítiques educatives al nostre país, planteja els principals objectius del Panel de polítiques educatives locals i situa com a un dels principals objectius de la jornada, el coneixement en detall dels canvis previstos en la legislació de règim local, la seva implicació i els possibles efectes sobre les competències municipals en l'àmbit educatiu.

En l'apartat La Jornada trobareu la documentació de les ponències de la trobada: Descentralització de la política educativa: consolidació, debilitats i crisi de Bernat Albaigés, i Les reformes competencials arrel de les darreres modificacions normatives de Ramon Plandiura.


Editorial

La responsabilitat dels municipis en un context de canvis
La Jornada

Jornada de política educativa local
La responsabilitat dels municipis en un context de canvis

La Fundació Carles Pi i Sunyer, la Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona organitzen