De Prop. Revista de política educativa local

En aquest número

Núm.12
Aprenentatge - Servei

II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació. Aprenentatge - Servei: Innovació educativa i comunitat.


Sant Joan Despí, 9 de juny de 2005.

Centre Cívic Torreblanca.
c/ Rubió i Tudurí, s/n. - 08970 Sant Joan Despí.

La interacció entre l'educació i el seu context social és un tema que suggereix i provoca diverses línies de treball, tant entre els educadors com entre els tècnics municipals d'educació, a partir del convenciment compartit que formen una parella indestriable.

Aquesta interacció pren formes concretes molt diverses. En la primera Jornada de Bones Pràctiques Educatives Locals vam conèixer l'experiència de les Comunitats d'Aprenentatge, i en aquesta segona Jornada presentem una nova experiència: l'Aprenentatge - Servei.

En aquest número de De Prop, els articles que trobareu "A Fons", de Josep M. Puig, L'aprenentatge Servei i els Valors i l'article de Carme Bosch, cap de la Secció de Promoció Educativa de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, exposen la proposta metodològica i els objectius de l'Aprenentatge-Servei.

També es presenten algunes experiències en què es mostra com una activitat educativa -que planteja l'adquisició de coneixements i la generació d'actituds i valors- es du a terme de forma simultània amb un servei pensat per cobrir les necessitats de la ciutadania.

El paper dels ajuntaments en aquesta interacció entre educació i context és central, i així ho mostra l'entrevista amb Charo González, cap del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, municipi on s'ha dut a terme una de les experiències.

Finalment, presentem una sèrie d'enllaços que permeten un coneixement més profund d'aquesta innovadora proposta educativa.

Juny del 2005


Editorial


Aprenentatge - Servei i municipiLa Jornada

II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació
Aprenentatge - Servei: Innovació educativa i comunitat

Sant Joan Despí, 9 de juny de 2005