De Prop. Revista de política educativa local

Què és DE PROP

Núm.12
Aprenentatge - Servei

De Prop és una revista digital que parla d'educació i municipis, i de les polítiques locals en educació que responen a la voluntat política municipal de més i millor educació per a tota la ciutadania.

Des de la nostra visió de l'educació, professorat i administració educativa són agents educatius fonamentals, però no únics: les famílies, l'entorn en què s'ubiquen els centres escolars, les entitats o associacions, els serveis públics, els centres de treball, els ajuntaments.... creen l'escenari immediat en què es manifesta i s'exercita tot allò que ens va conformant com a persones. I aquest escenari, tangible, proper, immediat, és el municipi.

Carme García Suárez, presidenta delegada de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

Per avançar en l'impuls del municipi com a agent educador del territori, necessàriament cal comptar amb les aportacions dels ajuntaments. Per aquest motiu, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir la creació conjunta d'un discurs polític en educació i l'intercanvi d'experiències amb l'organització de fòrums locals d'educació i les jornades de bones pràctiques locals en educació.

En aquest sentit, el propòsit de De Prop és doble. D'una banda, avançar tots els temes que s'han de sotmetre a valoració i debat en les trobades periòdiques dels responsables municipals d'educació, i difondre'n posteriorment els treballs i les conclusions. I de l'altra, posar a disposició dels ajuntaments tota la informació rellevant necessària perquè puguin valorar i millorar les seves polítiques municipals en educació, sempre amb l'objectiu d'aprofitar la proximitat amb la ciutadania per garantir la igualtat d'oportunitats en educació.

De Prop és, per tant, una eina que l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels responsables polítics i tècnics que, en els ajuntaments, tenen relació amb l'educació, afavorint el treball coordinat i en xarxa de tots els responsables municipals. Esperem, doncs, que aquesta eina contribueixi a avançar en la millora de les polítiques educatives locals.


Editorial


Aprenentatge - Servei i municipiLa Jornada

II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació
Aprenentatge - Servei: Innovació educativa i comunitat

Sant Joan Despí, 9 de juny de 2005