De Prop. Revista de política educativa local

La Jornada

Núm.12
Aprenentatge - Servei

II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació
Aprenentatge - Servei: Innovació educativa i comunitat

Sant Joan Despí, 9 de juny de 2005


Logo JBPLE
Centre Cívic Torreblanca.
c/ Rubió i Tudurí, s/n.
08970 Sant Joan Despí.